Publikováno

Kategorie Nejlepší Bítešák, Nejlepší Bítešačka

Pro ty, kteří budou chtít startovat v kategorii "Nejlepší Bítešák" nebo "Nejlepší Bítešačka"... nenechte si doma občanku nebo jiný doklad totožnosti, podle kterého budeme moci u prezence ověřit místo trvalého bydliště. Chceme tak předejít případným nesrovnalostem, děkujeme.