Pravidla závodu

Závod se koná za plného silničního provozu.

Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí.

Za závodníky mladší 18ti let zodpovídají jeho rodiče.

Lze využít služby zdravotníka, který bude ve střehu na fotbalovém stadionu.

Každý závodník je povinen zaplatit startovné.